İstehsalatda istifadə etdiyimiz xammal haradan gəlir?
Donuz piyi: Danish Crown (Danimarka) – www.danishcrown.com
Donuz əti: Melrose International Trading Ltd (Kanada) – www.melrosetrading.com
Kolbasa istehsalı üçün ilmə, klips: Mening (Macarıstan) – www.mening.hu
Kolbasa qılafları: Devro (Çexiya) – www.cz.devro.com